Home

 

 

 

              ผลิตภัณฑ์เซรามิค ที่บริษัท ผลิตและออกแบบ มีมากมายหลายประเภท นับถึงปัจจุบันมีมากกว่า 400 แบบ แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ด้งนี้  ประเภทแรกคือโคมไฟเซรามิคจากดินโดโลไมท์   ซึ่งมีรูปแบบมากมายสวยงาม อาทิรูปแบบคู่รัก สัตว์ บ้าน กามเทพ ดีไซน์รูปหัวใจและแบบดีไซน์อื่น ๆอีกมากมาย ประเภทที่สองคือ เซรามิคออมสิน รูปแบบต่าง ๆ มีทั้งรูปสัตว์ ทั้งหัวใจ  ประเภทที่สามคือโคมไฟพอซเลน ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือเนื้อเซรามิคโปร่งแสง และยังมีประเภทอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ แก้วเซรามิค  Burner 

 


 

ราคาสินค้าในเว็บยังไม่รวมค่าขนส่ง แต่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  รายการใด ไม่มี ราคา แสดงว่าสินค้าหมดครับ

Visitors: 32,711